Rahaayi

Sunday, November 28, 2004

سرور

امروز تریسا می گفت: زندگی انسان پر از تصمیم گیری های دشواره. شاید تصمیم گرفتن سخت ترین مسئولیت انسانه. زندگی انسان در نقاط متعددی به دوراهی ختم میشه و انسان مجبور به تصمیم گیری میشه.
تریسا میگفت: هرکسی در برهه از زمان باید بین خوشحالی و سرور یکی رو انتخاب کنه.
خوشحالی ها مطابق تعریف تریسا لذتهایی هستن که به زندگی مادی مربوط میشن. خوشحالی بطورغیر مستقیم باعث لذت روحی میشه. سرور لذت روحیه که بطور مستقیم تجربه میشه و نتیجه خوشحالی، موفقیت یا لذتهای فیزیکی نیست.
تریسا میگه: کسی که سرور رو انتخاب می کنه رهرو راه روشن بینیه. این انتخاب جز حیاتی ترین تصمیمات فردیه و کسی که هرکدوم از این دو رو انتخاب کنه دیگه سخت می تونه به دیگری برگرده. بخصوص کسی سرور رو انتخاب کرده ممکنه کمی در لذت بردن از وقایع روزمره زندگی دچار اشکال بشه.
ون دایر میگه: صحبت درست و غلط یا بهتر و بدتر نیست.. اینا فقط دو روش مختلف زندگی هستن.. اینکه آدم یه موجود مادی باشه یا یه موجود معنوی فقط یه انتخاب ساده اس که به سلیقه شخصی افراد بستگی داره.
دیپاک چوپرا میگه: هروقت که انسان بتونه به ورای تفکر خودش بره می تونه موجودیت اصلی خودشو درک کنه. این وجود اصلی یا خود واقعی انسان فنا نا پذیره.. به همین دلیل کسی که به این مرحله از خودشناسی رسیده دیگه از فنا شدن نمی ترسه.
دیپاک معتقده: همه ترس ها در نهایت از ترس از فنا پذیری منشاء می گیرین.
تریسا میگه: انتخاب سرور در مقابل خوشحالی یک مرحله خیلی مهمه ولی بدست آوردن سرور تا حدی که روح انسان رو ارضا کنه خودش مرحله ای جداگانه اس که به دقت و تمرین بسیار نیاز داره.