Rahaayi

Monday, August 01, 2005

گ مثل گنجی

نمی دونم که واقعا لازمه من یه همچین چیزی رو یاد آوری کنم یا نه.. فکر می کنم همتون تاریخ انقلابهای دنیا رو تا حدی خوندین و می دونین. چون اگه خونده باشین می دونین که دولت جمهوری اسلامی فقط یک قدم با شکست فاصلا داره. یاد ماندلا بیفتین.. یا گاندی.. یا خمینی.. انقلابها همیشه همینطوری اتفاق میفته.. هروقت که یه کسی که مسقیم بر علیه حکومت صحبت می کنه با فشار مردم از زندان بیاد بیرون انقلاب پیروز میشه. چون از اونجا به بعدش دیگه خیلی سریع اتفاق میفته. چون کسی که با زور حمایت مردم از زندان بیاد بیرون دهنش دیگه بسته نمیشه و مردم هم به قدرت خودشون پی میبرن. رژیم هم متزلزل میشه. خیلیا خط عوض می کنن.. خیلیها بیدار میشن.. خیلیها فرار می کنن خیلیها نا امید میشن... کسانی که شمشیر دارن شمشیرشون رو از رو می بندن و حساب همه چیز مشخص میشه.
خلاصه خواستم بگم اینکه چقدر به آزادی علاقه مندین همش به این بر میگرده که چطوری از گنجی دفاع کنین.. چقدر بخاطرش تجمع کنین. اگه حکومت موفق بشه گنجی رو بکشه یعنی شما شکست خوردین. ولی اگه مجبور بشن کسی رو که برای اولین بار به خامنه گفته که بره گورشو گم کنه آزاد کنن اونوقت شما پیروز میشین.
یاد سیاه پوستای آفریقایی بیفتین.. موقعی که دم در پارلمان سفید پوستا جمع شدن و گفتن: ما اومدیم که بخاطر دموکراسی کتک بخوریم. هروقت ما هم اینکارو بکنیم پیروز میشیم. ولی اگه نکردیم، گنجی و هزار تا مبارز دیگه رو یکی یکی مثل مرغ سر می برن و هیچ چیز عوض نمیشه.
زیاد پیچیده نیست.. خیلی هم مشکل نیست. همه هم لازم نیست مرگ بر خامنه ای بگن. یکنفر باید بگه و بقیه ازش حمایت کنن. این الگوی انقلابه.