Rahaayi

Thursday, June 23, 2005

یاد آوری

خواستم به هرکسی که این وبلاگ رو می خونه ولی هنوز با مردم همصدا نیست چند نکته رو یادآوری کنم:

1) اگر روزی قرار باشه یه انقلاب مردمی به وقوع بپیونده قدرت هاشمی که از نوع نفوذ سیاسی و اقتصادیه در مقابل مردم کارایی نداره ولی قدرت نظامی جناح تندرو خیلی مشکل ساز میشه. اگه با این دید به قضیه نگاه کنیم بهتره که کاری کنیم که قدرت این گروه شبه نظامی دیگه از اینی که هست بیشتر نشه.

2) در شرایط فعلی رای دادن به هاشمی دیگه مثل قبلا نیست.. رای دادن به هاشمی یه اتحاد ملیه که به خوبی جو دو دستگی و انفعال یک هفته پیش رو از بین برده. اتحاد ملت تحت هر شرایطی و به هر دلیلی به نفع ملته و باید ارج نهاده بشه. این اتحاد در دل هاشمی هم ترس ایجاد می کنه و به خوبی می تونه در دوران بعد از انتخابات کمک کنه که مردم به خواسته هاشون نزدیک بشن. هاشمی به خوبی می دونه که به چه دلیل رای آورده.. هیچ چیز ترسناک تر از این نیست که کسانی که به آدم رای دادن از آدم متنفر باشن.

3) اگر جز کسانی هستین که فکر می کنین بالا اومدن احمدی نژاد توطئه هاشمیه، اینکه این تئوری درسته یا نه هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی کنه.. اگه هاشمی اینطوری آچمزمون کرده خوشا به سعادتش که انقدرپدرسوخته است ولی به هر حال نتیجه اینه که ما آچمز شدیم و بهتره بجای لگد انداختن سعی کنیم از موقعیت در حد امکان بهترین استفاده رو بکنیم. نباید سوختن باسنمون باعث بشه که کاری بکنیم که کنترل باسن به کلی از دستمون خارج بشه!

4) خیلی خوشحالم که شرایط باعث شد که میر حسین موسوی یک کلمه حرف بزنه.

5) هیچ ملتی انقدر خوش شانس نبوده که تفرقه و منفعل بودن رو ظرف مدت یک هفته مثل ما تجربه کنه و بعد دوباره به فکر اتحاد بیفته.. خوشحالم که این درس تلخ رو در یک چنین زمان کوتاهی گرفتیم. یادتون نره که زمان برای ما مهمترین مسئله اس.. ما فقط به یکمی زمان احتیاج داریم.