Rahaayi

Tuesday, June 07, 2005

اگر دوستان ساده لوح دارید بخوانید!!!

آدم گاهی وقتا حرفایی از جوونای این مملکت میشنوه که از ایرانی بودنش خجالت می کشه. در اینکه ساده لوح بودن صفت مشخصه ایرانیهاست حرفی نیست ولی آخه هرچیزی حدی داره. این مطلب رو دارم در شرایطی می نویسم که باور نمی کنم هیچکدوم از شماها به خوندنش احتیاج داشته باشین.. ولی اگه بین دوستانتون آدمای ساده لوحی پیدا میشن که خیال می کنن اگه هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بشه خامنه ای رو کله پا می کنه یا نهاد رهبری رو از نظام جمهوری اسلامی حذف می کنه خیلی متواضعانه ازتون میخوام یکمی نصیحتشون کنین وبهشون یادآوری کنین که هاشمی رفسنجانی تنها کسیه در بین کاندیدا ها که در تمام بیست و چند سال گذشته وجودش به وجود خامنه ای وابسته بوده. بعلاوه اینکه به دلیل اونهمه کثافت کاری و خیانت که خودش و خانوادش در طول دوران طلایی انقلاب شکوهمند اسلامی مرتکب شدن، هاشمی رفسنجانی یکی از معدود کاندیدا هاییه که زنده بودنش مستلزم بقای نظام جمهوری اسلامی به صورت فعلیه.
از طرف دیگه از اونجا که در حال حاضر وجود نهادی به نام نهاد رهبری برای تعیین فقهای شورای نگهبان و رد صلاحیت کاندیدا های انتخابات های مختلف تنها راه حفظ قدرت در دست آخونداس، فکر اینکه هاشمی رفسنجانی از قدرت و نفوذش برای حذف نهاد رهبری استفاده بکنه خیلی بی پایه و اساسه.
بر همین اساس از همتون خواهش می کنم که اگر با یک همیچین موجودات ساده لوحی نشست و برخواست دارین اولا یکی محکم توی سرشون بزنین و ثانیا بهشون بگین که هر حرفی رو که از اصغر و اکبر شنیدن به صرف اینکه حرف عوامانه و دهن پرکنیه باور نکنن و مثل طوطی تکرار نکنن. خیلی وحشتناکه که هاشمی رفسنجانی با یک همچین شایعه پراکنی هایی من و شما رو خر کنه و روی کار بیاد و به هشت سال دیگه از مرغان هوا هم باج و خراج بگیره و سردار سازندگی بشه و من و شما هشت سال دیگه جز بزنیم و برشته بشیم وقتی که میگه: "مردم خواستند و من آمدم وگرنه ما را چه به قدرت!!!"