Rahaayi

Sunday, April 10, 2005

امشب به هرچیزی که فکر کردم چند دقیقه بعدش جلوی چشمام ظاهر شد. چند تا گله از چند نفر داشتم که خیال نداشتم بهشون بگم.. ولی چند دقیقه بعد خودشون دم در ظاهر شدن و حرف رو به جایی کشیدن که مجبور شدم همه موارد رو مطرح کنم. بعدش داشتم به یکی از دوستام اصرار می کردم که هرچه زودتر روی کامپیوترش Anti-Virus نصب کنه.. 5 دقیقه بعدش یه برنامه توی تلویزیون یه کامپیوتر رو بدون Anti-Virus وصل کرد به اینترنت و کامپیوتره بعد از 8 ثانیه ویروسی شد :) امروز خیلی از حرفهای دیگه ای هم که ماهها بود میخواستم بزنم همه به کلام در اومد.