Rahaayi

Tuesday, December 14, 2004

نیم وجبی

نیم وجبی بگو ببینم این چه حیوونیه؟
- ببعی!
نه نیم وجبی! این ببعی نیست هاپوئه!
- آهان آپو!!
نه آپو نیست هاپوئه!
- آپو!
ببین.. یه نفس بکش و بگو ههههههههههههههههاپووو!
- ههههههههههههههههههه! آپووو!
!!!