Rahaayi

Sunday, November 26, 2006

دیوانگی


مردم دارن کم کم دیوانه میشن و دیوانگی داره از همه جاشون میزنه بیرون. هر روز چند نفر آدم جدید دیوانه میشن و این شامل همه میشه. یعنی پیر، جوان، مرد، زن، همه و همه.

کم کم همه مردم دنیا دیوانه میشن و پیشبینی میشه که تا سال دوهزار و فلان همه مردم دیوانه باشن. هر روز آدم میشنونه که فلانی هم زده به سرش و این کاملا طبیعی جلوه می کنه!
حتی فروشنده داروهای Ayurveda هم دیوانه شده. امروز دیدم که قرص هایی رو که همیشه دوتا شیشه ش رو توی یک پاکت کاغذی میذاشت و برام میفرستاد اینبار هر شیشه کوچیکش رو توی تقریبا یک متر پلاستیک حباب دار پیچیده بطوریکه هرشیشه کوچیک قرص به بزرگی یک شیشه سس مایونز شده. بعد دور این پلاستیک های حباب دار مقدار زیادی چسب کارتن بسته تا مطمئن بشه که پلاستیک حبابدار فرار نمی کنه و تا پای مرگ ایستادگی می کنه. بعد هرکدوم از این شیشه های Super-secure شده رو توی یک کارتن مقوایی کوچیک که معلوم نیست از کجا گیر آورده گذاشته و درشون رو چسب زده. بعد هر دوتا از اون کارتن های کوچیک رو توی یک کارتن بزرگتر گذاشته و دورش یه عالمه خرده کاغذ و پفک مصنوعی ریخته. بعد دوتا از این کارتن های بزرگ رو با چسب روی همدیگه چسبونده و احتمالا یک کارتن بزرگتر تشکیل داده!

شکوهمند از در وارد شد و با تعجب پرسید: چه خبر شده؟ گفتم هیچی! گفت این همه کارتن و چسب برای چیه؟ گفتم: Stewart دیوانه شده! بدون کوچکترین تعجبی سرشو تکون داد و گفت: آهان..
دیوانگی به عنوان مرض قرن حاضر یکی از مهمترین milestone هاش رو پشت سر گذاشته و اون اینه که اگر به کسی بگی فلانی دیوانه شده کسی تعجب نمی کنه!
و این واقعا جالبه.