Rahaayi

Friday, April 28, 2006

The Ultimate Truth

میزان آزادی انسان با میزان ناباوری انسان نسبت به حقیقی بودن جهان متناسبه. پاسخ نهایی به مسئله جبر و اختیار در نگاه انسان به دنیا خلاصه میشه به این ترتیب که هرچه که انسان جهان رو جدی بگیره مجبور تره و هرچه که جهان رو مجازی تر بدونه مختار تره. باور به وهم بودن جهان آزادی به همراه میاره. همه چیز می تونه در یک لحظه ی سرشار از شک و تردید عوض بشه و همه چیز می تونه سالها در سایه باور و ایمان و مادی گرایی ثابت باقی بمونه. بیاین اگر قفس رو باور می کنیم حداکثر در حد یک قفس و نه در حد حقیقت زندگی باور کنیم.
همه این حرفها رو برای این گفتم که اگر فردا شما اینجا بودید و من نبودم حقیقت document شده باشه و حقیقتِ document شده publish شده باشه.