Rahaayi

Wednesday, September 28, 2005

قانون چیزهای مرتبط و انسان کم هوش

تو یه وبلاگی خوندم:
یکی از شوخی های جالب زندگی اینه که همیشه یه چیزایی به یه چیزای دیگه وصله و اون چیزای دیگه از یه سری چیزای دیگه حمایت می کنه و اون یه سری چیزای دیگه به یه مسائل دیگه می انجامه که در نهایت دهن بعضیا سرویس میشه.
حالا اگه بخوای بگی که اون چیز اولیه دهن تورو سرویس کرده همه دنیا می تونن جمع بشن و بهت ثابت کنن که از لحاظ تئوری اون چیز اولیه هیچ ارتباطی به سرویس شدن دهن تو نداره بلکه برداشت نادرست از اون چیز اولیه اس که دهن تورو سرویس کرده. و البته برداشت نادرست هم همیشه قسمتی از package ه.
این pattern در یک دنیای خیالی دلخواه به "قانون چیزهای مرتبط و انسان کم هوش" معروفه و هرکس که این قانونو نفهمیده باشه رسما دهنش سرویس میشه و فریاد اعتراضش هم به جایی نمیرسه.