Rahaayi

Wednesday, May 09, 2007

اهمیت

هرکدوم از ما در دنیای مادی از levelی از اهمیت برخورداره که به آسونی نمی تونه تغییرش بده. هرکس در سطحی از اهمیت زاده میشه و اون سطح برای همیشه اهمیت اون فرد خاص رو در اون دنیای خاص نشون میده. زیبایی، موفقیت های گوناگون و موقعیت های اجتماعی همه و همه فقط می تونن انسان رو به ظاهر مهمتر یا بی اهمیت تر جلوه بدن ولی نمی تونن میزان اهمیت واقعی آدمها رو تغییر بدن چون یه چیزایی هستن که همیشه از آدم مهمترن و برای اینکه آدم بتونه از اونها مهم تر باشه شاید تنها راه این باشه که کوله بار رهایی رو روی دوشش بذاره و مثل زائری از یک دنیا به دنیای دیگه بره تا در نهایت به دنیایی برسه که از میزان اهمیت دلخواه بهره مند باشه.